Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวบุคลากร

ภาควิชาสูติและนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2562 สาขาสูติศาสตร์แ...อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัล “หน่วยงานบริการสื่อสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2561”
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับคณะกรรมการจัดการพัฒนาสื่...อ่านต่อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รับสมัครแพทย์ใช้ทุน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน จำนวน 7 อัตรา แพทย์ผู้สนใจส...อ่านต่อ
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 ...อ่านต่อ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ...อ่านต่อ
การอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร"
ขอเรียนเชิญผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร" หัวข้...อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพปี 2561
ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากร ทุกท่าน เข้าตรวจสุขภาพประจำ...อ่านต่อ
รณรงค์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนและกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพ...อ่านต่อ
การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
บริการช่องทางการสื่อสาร หน่วยสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515