Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบใบประกาศ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อ...อ่านต่อ
อายุรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update and Review in Medicine 2015 เสริมศักยภาพด้านการบริการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบร...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515