Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 2 (MD02) (MDX)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับโคร...อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 (MD02),(MDX)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (...อ่านต่อ
ประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ "วิชาการวันพุธ" ประจำปี 2561
ขอเชิญชวน คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ Clinico-Pathological Conference (CPC) หัวข้อเรื่อง "บว...อ่านต่อ
การบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ เรื่อง Amazing twins "แฝดพิศวง"
ขอเชิญชวน คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายวิชาการประจำสัปดาห์ Clinico-Pathological Conference (CPC) เรื่อง Amazing twins...อ่านต่อ
การประชุมวิชาการวันพุธประจำสัปดาห์ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการวิชาการประจำสัปดาห์ ประจำปีี 2561 Clinico - Pathological Conference (CPC) เรื่อง ความทรงจำ สีจางๆ ที่หายไป ในวันที่ 26 กั...อ่านต่อ
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Healthcare in Thaoland 4.0 การดูแลสุขภาพในยุค 4.0...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515