Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการ "ซึมเศร้าก้าวผ่านได้"
วันที่ 25 มกราคม 2561 งานบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงก...อ่านต่อ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ...อ่านต่อ
EdPEx คืออะไร ? มาทำความรู้จัก EdPEx กันเถอะ
EdPEx คืออะไร ? มาทำความรู้จัก EdPEx กันเถอะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่การตรวจประเมิน ...อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวันสถาปนา COLA และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันสถาปนา COLA และให้เกียรติ...อ่านต่อ
คณะแพทย์ร่วมวางศิลาฤกษ์ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือ กระทรวงวิทย์ฯ สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับกา...อ่านต่อ
สัปดาห์ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
งานเวชกรรมสังคม ร่วมกับงานโภชนาการและสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย...อ่านต่อ
ระเบียบการประกวดนางสงกรานต์ แพทยศาสตร์สงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2559...อ่านต่อ
โรงพยาบาลชุมชน...มีมากกว่าที่คิด”จะทำได้อย่างไร
ขอเรียนเชิญนักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ โรงพยาบาลชุมชน...มีมากกว่าที่คิด”วัน...อ่านต่อ
อบรมการออกแบบสื่อ อย่างง่ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ในหัวข้อ “ออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED (Digital Signage) อบรมในวันที่ 19-20 เมษายน 255...อ่านต่อ


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515