Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 44 จัดประชุมวิชาการ มุ่งดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมความก้าวหน้าและท้าทายในอนา    (อ่าน 1,915)

        เมื่อเวลา 07.30 น. ( 6 ตุลาคม 2558 ) รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นที่ล่วงลับ ภายในงานพิธีดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากร ร่วมทำบุญครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น

 

 

 

 

        หลังจากนั้นเวลา 09.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ การดูแลสุขภาพประชาชนกับความก้าวหน้าและความท้าทายในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.สุระพล วีระศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีคณาจารย์อาวุโส อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์  อาทิ  ศ.นพ.สมพร โพธินาม  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ  ผศ.พญ.เนตรเฉลียว   สัณฑพิทักษ์   ศ.นพ.ศาสตรี  เสาวคนธ์ ฯลฯ พร้อมมีบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานคับคั่ง ซึ่งงานจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมบรรยาย 1-4  อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก  ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงแก่คณะแพทยศาสตร์  พร้อมศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่างๆ  และอาจารย์แพทย์ตัวอย่าง  โดยมีคณาจารย์ และศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เข้ารับรางวัลมากมาย 
 

        ทั้งนี้การจัดประชุมทั้ง 3 วันยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมมากมาย พร้อมปาฐกถากวี ทังสุบุตร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นองค์ปาถก  พร้อม  และยังมีแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  ร่วมบรรยาย

 

 Poster : admin | 25 ตุลาคม 58 06:55:40


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515