Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» นศพ. มข. คว้ารางวัลชนะเลิศดาวเดือนกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30    (อ่าน 1,029)

          เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2562 นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาแพทย์พร้อมทั้งได้มีการจัดประกวดดาวเดือนกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ขึ้น          ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์นายวรินทร เกียรติสยมภู ที่ได้รับรางวัลเดือนเข็มสัมพันธ์  พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์นางสาวปรีชญา ประสิทธิ์ภูริปรีชา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ดาวเข็มสัมพันธ์ ในการประกวดดาวเดือนกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 30 จากทั้งหมด 23 สถาบันทั่วประเทศ

นายวรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้) รางวัลชนะเลิศเดือนเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30
นางสาวปรีชญา ประสิทธิ์ภูริปรีชา (เฟรม) รองชนะเลิศอันดับ 4 ดาวเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

นายวรินทร เกียรติสยมภู (ฮิวโก้) รางวัลชนะเลิศเดือนเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

นางสาวปรีชญา ประสิทธิ์ภูริปรีชา (เฟรม) รองชนะเลิศอันดับ 4 ดาวเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

ภาพ : SyringeGames30thPoster : admin | 10 มกราคม 62 03:45:56

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515