Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเมรุเพื่อพระราชทานเพลิงสรีระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ    (อ่าน 830)

     คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมคณะผู้บริหาร  และศิษยานุศิษย์  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเมรุเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น  ในพิธีมีการยกเสาเอกและเสาโท พร้อมพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างครั้งนี้

     ในส่วนของพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯในวันที่ 22-28 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงวางแผนก่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานครอบไว้ โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะเป็นกึ่งประเพณีประยุกต์ เรียบง่าย สมถะ สันโดษ แบบสถาปัตยกรรมอีสานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มอาคารโดยการใช้สีขาวเป็นสัญลักษณ์ บรรยากาศภายในใช้แสงเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดี และให้ศิษยานุศิษย์เข้ามากราบสักการะได้

     

                    Poster : admin | 25 มิถุนายน 61 08:04:55


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515