Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ขอเชิญ บุคลกร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน มหกรรมสุขภาพเนื่องใน วันมหิดล วันที่ 19-21 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-363093-4                        ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP (ซีแพพ) "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทย์ มข.จัดวางพวงมาลา วันมหิดล รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

คณะแพทย์ มข.จัดวางพวงมาลา วันมหิดล รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ...


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ69ปี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบ69 ปี พร้อมร่วมมอบดอกไม้ให้แด่ ฯพณฯ เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงศุลใหญ่แห่งสาธา...


ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515