Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 38 (จำนวน 1 คน)

  • 1. ธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ

    ที่ทำงาน : รพ.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    บ้าน : 45 ม.5 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
    โทรศัทพ์ : 0616424512
    อีเมล์ : Ngiimmy@gmail.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515