Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

รายนามศิษย์เก่า รุ่นที่ 33 (จำนวน 4 คน)

 • 1. ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ

  ที่ทำงาน : 492/1 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม1 ปทุมวัน กทม. 10300
  บ้าน : 99/297 Elio condo สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
  โทรศัทพ์ : 0845145131
  อีเมล์ : nutarpa@me.com

 • 2. สุธิดา ลีมงคล

  ที่ทำงาน : แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี
  บ้าน : 125 ม.1 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
  โทรศัทพ์ : 0879595987
  อีเมล์ : dreamdevil_27@hotmail.com

 • 3. ปรัชญา อินทสุวรรณ

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลตราด จ.ตราด
  บ้าน : 167 ถ.ท่าเรืองจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
  โทรศัทพ์ : 0815835064
  อีเมล์ : philanthropy009@hotmail.com

 • 4. ธัญรดา โมฬา

  ที่ทำงาน : โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
  บ้าน : 3/15ถ.สถิตย์นิมานการ อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี34110
  โทรศัทพ์ : 0821593301
  อีเมล์ : thunradamola@yahoo.com


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515