Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าเผื่อสร้างตึกสงฆ์อาภาส รพ.สิรินทร

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสงานทอดผ้าป่าเพื่อสร้างตึกสงฆ์อาภาสและ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 ณ บริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัด สำนักงานใหญ่ โดยในงานได้รับเม...


นักศึกษาคณะแพทย์สร้างชื่อ นำเสนองานวิจัยด้านปรสิตในระดับนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอแสดงความยินดีกับ นส. รัชนี รอดภัย นักศึกษาปริญญาเอก จากภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับทุน : Conference Scholarship เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ poster ในงานประชุม : Molecular Helm...


บุญใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต

คณะแพทยศาสตร์ ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ...Youtube Channel


ปฏิทินกิจกรรม

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515